Peter Brown

(Dublín, 1935)

Historiador de l’antiguitat irlandès.

Estudià història a Oxford, on es doctorà sota la direcció d’Arnaldo Momigliano. Ha estat docent a les universitats d’Oxford, Londres, Berkeley i Princeton (Nova Jersey), on ocupa una càtedra d’història. Ha dedicat la seva vida acadèmica a l’estudi de l’antiguitat tardana, de la qual ofereix una visió renovadora, posant de manifest el valor de les transformacions que s’hi esdevingueren, en contraposició a la visió de decadència que en prevalia des del s XVIII. És autor de nombrosos articles i monografies sobre diversos aspectes d’aquest període, especialment, sobre el culte als sants i el paper social dels ascetes. Entre les seves obres, cal fer esment de Biografia d’Agustí d’Hipona (1967), El culte als sants (1981), El món de l’Antiguitat tardana (1971), El cos i la societat (1988) i Pobresa i lideratge a l’Antiguitat tardana (2002). L’any 2001 rebé un premi de la Fundació Andrew W.Mellon i, el 2008, el premi Kluge, en ambdós casos pels seus estudis d’humanitats.