petròglif

m
Prehistòria

petroglif

Gravat o dibuix sobre una pedra (còdol, llosa, etc.), aplicat sobretot als d’època prehistòrica.

Apareixen sobretot a partir del Mesolític (com els còdols pintats de Mas d’Azil), durant el Neolític i les edats dels metalls, com, per exemple, en lloses de monuments megalítics.