pic

m

Moment de la màxima intensitat d’una acció, d’un efecte, d’un espai de temps considerat amb relació als seus efectes.