picornavirus

m
Biologia

Grup de virus constituïts per ARN de cadena simple, amb càpsida nua i simetria icosaèdrica, típicament presents en els conductes respiratoris i gastrointestinals de l’home i d’altres vertebrats.

Es repliquen en el citoplasma de la cèl·lula hoste. Són els causants d’afeccions gastrointestinals i respiratòries, poliomelitis, meningitis asèptica, i infeccions que causen lesions cutànies i a les mucoses, per bé que moltes infeccions són subclíniques. Els picornavirus inclouen els enterovirus, els rinovirus i els calicivirus.