Picos de Europa

Els Picos de Europa, massís de la serralada Cantàbrica de morfologia calcària

© M. Pujol i R. Poyato

Massís de la serralada Cantàbrica, el tercer de la península Ibèrica per la seva altitud.

Constitueix un gran bloc calcari, limitat per la vall del Sella a l’oest i del Deva a l’est, amb cims per sobre dels 2.500 m. És tallat en tres blocs de profundes valls: l’oriental o Sierra d’Andara, el central o de Bulnes, el més elevat, amb els cims de Peña Cerredo (2.642 m), Torre de Llambrión (2.617 m), Peña Vieja (2.613 m) i Naranco de Bulnes (2.519 m), i l’occidental o Sierra de Covadonga. El sector occidental fou declarat parc nacional el 1918, el primer en declarar-se en territori espanyol, i rebé el nom de parc nacional de La Montaña de Covadonga. L’any 1995 s’amplia la protecció a la resta del massís, i passa a denominar-se Parc Nacional dels Picos de Europa.