Pietro Antonio Locatelli

(Bèrgam, 3 de setembre de 1695 — Amsterdam, 30 de març de 1764)

Violinista i compositor italià.

Actuà a les corts de Màntua, Dresden i Berlín. El 1729 s’establí a Amsterdam, la vida musical de la qual animà. Compongué, entre altres obres, dotze concerti grossi (1721), dotze sonates per a flauta travessera i baix (1732), una sèrie de 12 sonates per a violí sol (1737) i 6 concerts per a quatre instruments (1762).