Pietro Paolo Vergerio

el Jove (snom.)

(Capodístria, 1498 — Tübingen, 1565)

Polític i eclesiàstic venecià.

Després d’uns quants anys de serveis a l’Església Catòlica, com a nunci a Alemanya i bisbe de Modrus i de Capodístria, s’oposà al papat i manifestà fortes simpaties envers la reforma luterana. Acusat d’heretge, s’exilià un quant temps a Suïssa. És autor de molts opuscles de propaganda i de polèmica.