pifre

pífano (es), fife (en)
m
Música

Instrument aeròfon, semblant al flautí i de sonoritat molt aguda.