pinals

f
pl
Botànica

Ordre de coníferes constituït per plantes llenyoses resiníferes i de ramificació monopòdica.

Comprèn les famílies de les araucariàcies, de les cupressàcies, de les pinàcies, de les podocarpàcies i de les taxodiàcies.