pínnids

m
pl
Malacologia

Família de mol·luscs lamel·libranquis de l’ordre dels filibranquis, que són dimiaris, amb la xarnera sense dents i les valves de forma triangular.

Secreten abundantment bissus. Entre altres espècies, inclou la nacra.