pinocitosi

f
Biologia

Procés biològic que permet a determinades cèl·lules o organismes unicel·lulars de nodrir-se mitjançant la incorporació de líquids orgànics, generalment solucions proteiques que formen vacúols intracel·lulars.

És un fenomen essencialment similar a la fagocitosi.