Pinsk

Ciutat de l’oblast’ de Brest, Bielorússia.

Port fluvial a la desembocadura del Pina al Prip'a, té drassanes, indústria lleugera del cuir i de la fusta i foneries. Té un institut de projecció de sistemes de millorament de les terres i altres escoles tècniques especialitzades.