pinya

f
Botànica

Pinya de l’ananàs

(CC0)

Nom donat a diversos òrgans o parts vegetals en forma de pinya, com per exemple la sorosi de l’ananàs o el capítol de certes compostes.