piorrea alveolar

f
Patologia humana

Inflamació purulenta del periosti dels alvèols dentaris, amb necrosi progressiva d’aquests i fluixedat de les dents.