piques

f
pl
Jocs

Un dels quatre colls de la baralla francesa, que es distingeix per les piques que duen gravats.