pirat
| pirada

adj

Tocat del bolet; guillat, boig.