piretrina

f
Fitopatologia

Insecticida natural contingut en els aquenis i les flors del crisantem (Chrysanthemum cinerariaefolium i Ch.coccineum).

Hom l’obté a partir de flors seques i polvoritzades, o bé per síntesi química (i hom l’anomena al·letrín). La piretrina i els insecticides derivats (piretroides) són poc estables a l’aire lliure, a la humitat i als medis bàsics, i són ràpidament degradats després de la seva aplicació. No presenten pràcticament toxicitat envers els mamífers.