pirimidina

C4H4N2
f
Química

Compost heterocíclic consistent en un anell de sis membres insaturat que conté dos àtoms de nitrogen en posicions relatives 1,3.

És un sòlid que es fon a 22°C, bull a 124°C i és soluble en l’aigua i l’alcohol. Presenta caràcter aromàtic i propietats lleugerament bàsiques. Fou sintetitzada el 1900 per Sigmund Gabriel. Un gran nombre de derivats de la pirimidina anomenats bases pirimidíniques (pirimidínic) són de gran importància biològica i formen part dels àcids nucleics ( nucleic), dels quals són obtinguts per hidròlisi total.