pirosi

acidesa, ardència, coragre, coragror, pirosis (es), pyrosis (en)
f
Patologia humana

Sensació de cremor que parteix de l’epigastri i remunta l’esòfag fins a la gola; va acompanyada d’eructes i de regurgitació d’un líquid àcid i coent.

És anomenada correntment coragre.