piroxens

m
pl
Mineralogia i petrografia

Grup de minerals relacionats entre ells per l’estructura, per les propietats físiques i per la composició química; els minerals que pertanyen a aquest grup cristal·litzen en dos sistemes diferents: el ròmbic i el monoclínic; en totes les espècies del grup, la forma cristal·lina més corrent és el prisma.

Les principals espècies del grup són l’enstatita i la hiperstena, del sistema ròmbic, i el diòpsid, l’augita, l’egirina, la jadeïta i l’espodumena, del sistema monoclínic. Els piroxens, que sovint formen les roques , poden ésser considerats com a fases del sistema, ternari MgSiO3—FeSiO3—CaSiO3. on aquesta última espècie no passa del 50%.