pirrole

C4H5N
m
Química

Compost heterocíclic consistent en un anell de cinc membres insaturat que conté un àtom de nitrogen.

És un oli incolor de gust picant i olor semblant a la del cloroform, que s’enfosqueix per acció de la llum en presència d’oxigen, bull a 130-131°C i té una densitat de 0,968. És insoluble en l’aigua i soluble en alcohol, èter i benzè. Hom l’obté per destil·lació fraccionada d’olis empireumàtics en presència d’àcid sulfúric i és purificat mitjançant la formació de la seva sal potàssica. És molt sensible a l’acció dels àcids minerals forts. Presenta propietats aromàtiques; en l’aromaticitat intervenen el parell d’electrons no enllaçants del nitrogen, raó per la qual té molt disminuït el seu caràcter bàsic. El pirrole és la primera matèria d’una gran varietat de composts de síntesi. L’estructura pirròlica es troba en un gran nombre de composts, principalment pigments, com l’indi i la porpra de Tir, dos dels colorants més preciosos de l’antiguitat, i les clorofil·les i hemoglobines, dos dels grups de pigments biològics més importants.Té la fórmula