pirueta

pirueta (es), pirouette (en)
f
Dansa i ball

Volta completa sobre si mateix, cabriola, que fa un ballarí o una ballarina.

Hom pot executar-la cap endins o cap enfora, sobre la punta o sobre la semipunta. Entre les innombrables varietats de pirueta cal remarcar la forma en arabesc, en posa, enlaire, doble, triple, etc.