pirvini

m
Farmàcia

Antihelmíntic poc soluble en l’aigua i poc absorbible per l’intestí.

És molt actiu contra els oxiürs, però inactiu contra l’ascàride de l’home. Es presenta generalment en forma de pamoat. Dóna lloc a deposicions de color vermell.