pistil

pistilo (es), pistil (en)
m
Botànica

Nom donat al carpel o conjunt de carpels soldats d’un gineceu sincàrpic, o a cadascun dels carpels d’un gineceu apocàrpic.

Típicament, té forma de matràs o de mà de morter, i consta d’ovari, d’estil i d’estigma.