pistola

pistola (es), gun (en)
f
Militar

Pistola automàtica Heckler & Koch P9S, d’acció doble

© Fototeca.cat

Arma de foc curta, portàtil i lleugera, semiautomàtica o automàtica, generalment de petites dimensions, que permet d’apuntar i disparar amb una sola mà i que va proveïda d’un carregador de petaca, allotjat a la culata, que pot contenir un nombre variable de bales.

Una pistola semiautomàtica es carrega en accionar cap endarrere la part superior del canó, que és corredissa. En una pistola automàtica , la força expansiva dels gasos produïts en disparar un tret és aprofitada per a expulsar la beina del projectil disparat, per a retornar el percussor a la posició de permetre un nou tret i per a introduir una nova bala a la recambra. En aquestes pistoles els projectils són disparats un a un en prémer el gallet amb el dit. Les pistoles, el pes de les quals no sol ésser superior a 1 kg, poden ésser de diversos calibres, però, llevat de les pistoles de poc abast emprades per a tirar al blanc, solen ésser de 6,35, de 7,65 o de 9 mm. El nombre de projectils que pot contenir el carregador d’una pistola, íntimament relacionat amb el seu calibre, sol ésser 8, bé que pot oscil·lar entre 6 i 20. L’abast eficaç dels projectils disparats amb una pistola sol ésser comprès entre els 10 i els 50 m, segons el calibre i la mena d’arma. Els antecedents històrics de les pistoles són els arcabussos de canó curt, que aparegueren a mitjan s XVI i que eren disparats recolzant la culata al mig del pit del tirador. Aquests arcabussos anaren evolucionant, especialment les culates, que prengueren formes com més va més adequades per a poder apuntar i disparar amb una sola mà. Al s. XVII gairebé tots els soldats de cavalleria dels exèrcits europeus disposaven d’una pistola de roda, proveïda d’un dipòsit de bales cilíndric i giratori, però no fou fins al començament del s. XVIII que s’inicià l’ús de pistoles de percussió que duien els soldats de cavalleria a l’arçó de la sella ( pistola d’arçó ) i els d’infanteria a la cintura ( pistola de cinturó ). Les pistoles automàtiques aparegueren al començament del s. XX i de seguida en sorgiren molt diversos models, com el Browning, el Luger, el Mauser, el Parabellum, etc. Les pistoles també poden ésser emprades per a llançar a l’aire coets artificials d’il·luminació ( pistola d’il·luminació ) o de senyals ( pistola de senyals ).