Pitees

Πυθέας (el)

(Massàlia, segle IV aC — Massàlia, segle IV aC)

Navegant i escriptor grec.

És autor de la descripció d’un viatge marítim efectuat més enllà de les columnes d’Hèracles, vers l’Europa septentrional. Bé que les notícies sobre la seva obra són escasses i contradictòries (Estrabó, Diodor, Plini, etc.), hom creu que aquest periple en efecte fou acomplert, probablement amb un doble objectiu comercial i científic. Obra d’un gran valor, les seves descripcions dels fenòmens de les marees, sobre la latitud i sobre el cercle polar àrtic, han estat confirmades pels coneixements actuals.