Pittsburgh

Ciutat a l’estat de Pennsilvània, EUA.

Situada a l’W de l’estat, on els rius Monongahela i Allegheny conflueixen per a formar l’Ohio i constitueixen l’anomenat Golden Triangle, nucli de la ciutat i centre de negocis. La ciutat s’estén per les valls cap a l’altiplà, on han crescut els barris residencials. És el principal centre de la indústria siderúrgica dels EUA i del món, seu de la United States Steel Corporation. La indústria s’estén per les valls dels rius, que tenen important tràfic fluvial (carbó, ferro, acer, petroli, etc); inclou, a més, construcció elèctrica, alimentària i un actiu sector de l’alumini. Important nus de comunicacions. Universitat i institut de tecnologia. Fundada a mitjan s. XVIII com un punt clau per a l’exploració i colonització de la vall de l’Ohio, els francesos hi construïren Fort Duquesne (1754), substituït pels anglesos (1758) per Fort Pitt o Pittsburgh. La població esdevingué un campament fronterer entre els estats orientals i els centrals de Nord-amèrica. L’allau de colons cap al centre i oest dels EUA impulsà el seu creixement (dels 1 600 h que tenia el 1810 havia passat a gairebé 160 000 el 1880). Port fluvial d’importància, cap al 1840 inicià una forta expansió industrial gràcies a les properes mines de ferro i carbó i a la immigració europea i esdevingué el segon centre d’indústria pesant dels EUA.