pixacà

Amanita pantherina (nc)
m
Micologia

Pixacà

© Xevi Varela

Bolet de la família de les amanitàcies, de 5 a 15 cm d’alt, de capell més o menys convex, de color bistre, marró o bru ocraci, esquitxat d’esquames blanquinoses, i de cama blanca, amb la base bulbiforme, amb un anell membranós, penjant i fugaç, i amb una volva friable, sovint reduïda a una garlanda flocosa.

Es fa sobretot en boscs de coníferes sobre terreny silici. És molt metzinós, però d’efectes no sempre mortals.

Es pot confondre amb la cua de cavall (Amanita rubescens) i la cua de cavall grossa (Amanita spissa), d’aspecte molt semblant. Es pot confondre també amb la pentinella (Amanita vaginata) en el cas d’exemplars vells, quan el pixacà pot haver perdut l’anell i les berrugues del barret i el marge d’aquest presenta un aspecte estriat.