pla
| plana

adj
Matemàtiques

Que té tots els elements situats en un pla.