pla Dalton

Forma d’introduir l’ensenyament individualitzat a l’escola.

Fou iniciat per Helen Parkhurst (1904) a Massachusetts i s’estengué ràpidament a d’altres països. Cada alumne s’organitza les unitats didàctiques a treballar durant un període, establint una mena de contracte de treball amb el mestre. Hom aconsegueix, així, un tractament diferenciat de l’escolar segons el propi ritme d’aprenentatge i alhora intenta la cooperació entre els alumnes.