pla de la Garga

Panoràmica de la cinglera de la Garga, al municipi de Sant Martí de Centelles

© Fototeca.cat

Replà d’erosió de la capçalera del Congost, de 640 a 800 m d’altitud, constituït pel mateix material calcari de l’Eocè mitjà que forma els cingles de Bertí, que el limiten per l’E; és recobert de margues d’un gris blavenc, parcialment buidades per l’erosió.

És drenat cap al Congost, directament per un seguit de graus que fendeixen els cingles de Bertí, i amb una certa indecisió per la riera Blanca. La població hi és escassa i es reparteix entre els termes de Centelles (el Cerdà de la Garga, el Carrer de les Comtesses) i Aiguafreda (Sant Miquel Sesperxes)..