pla de Quart

Contrada de l’Horta de l’Oest, a l’W de la ciutat de València, entre l’Horta estricta a l’esquerra del Túria i Catarroja, al S, el Camp de Túria a l’W i la Foia de Bunyol al NE.

Ocupa 68,25 km2. Fisiogràficament és un fragment de la plana litoral valenciana, quaternària, en contacte amb la plana miocènica d’esfondrament, per a alguns el pla de Quart estricte, reservat al conreu de secà. El regadiu és fet amb aigua del Túria (límit NE) derivada per les séquies de Quart i de Mislata. Els turons miocènics de Parentxisa (344 m alt.) separen en part la conca del Túria de la del barranc d’Aldaia, que aflueix al de Torrent. La població, 157 660 h (1986), assoleix la densitat suburbana de 2 310 h/km2 i en bona part treballa a la ciutat de València, parcialment soldada ja amb els nuclis de Mislata i Xirivella. Túria amunt, s’han soldat en una sola aglomeració industrial Quart de Poblet i Manises, superant els 50 000 h, i quelcom de semblant han fet Alaquàs i Aldaia (45 000). Aquesta subordinació urbana ha impedit al pla de Quart estructurar-se com a subcomarca entorn d’un mercat. Els que hi ha, Xirivella, Quart de Poblet i Manises, depenen directament del de València.