pla geomètric

pla de terra
m
Pintura
Disseny i arts gràfiques

Superfície plana de referència que hom imagina paral·lela al pla horitzontal i que correspon al sòl o paviment on són o es posen els peus de la figura o figures que hom vol representar o que són representades i el qui ha de mirar-les.

De la seva intersecció amb el pla vertical resulta la línia de terra o recta fonamental.