pla vertical

pla òptic
m
Pintura
Disseny i arts gràfiques

Superfície vertical, i usualment plana, interposada entre l’ull, o centre de projecció o de vista, i la figura o figures que hom vol representar o que són representades i que reben d’ella llur projecció.

Correspon a la superfície real del dibuix, quadre, relleu o fotografia.