pla White

Nom amb què és conegut el Projecte preliminar d’un protocol per a un Fons Internacional d’Estabilització dels Estats Units i els països associats .

Fou presentat a la conferència Bretton Woods (1944) pel govern nord-americà i defensat pel seu autor, Harry Dexter White, com a base dels acords constitutius del Fons Monetari Internacional, enfront de les propostes del govern britànic a través de l’anomenat pla Keynes.