placa calefactora

f
Química

Calefactor consistent en una planxa escalfada per resistències elèctriques o per gas.

És emprada per a escalfar atuells, en substitució del bec de Bunsen, especialment quan contenen dissolvents inflamables.