placa filtrant

f
Química

Làmina constituïda per un material porós, generalment vidre sinteritzat, a través de la qual hom pot efectuar filtracions.

Hom l’empra acoblada a diversos atuells de laboratori, principalment embuts.