placozous

m
pl
Zoologia

Grup taxonòmic proper a la base dels metazous, d’estructura molt simplificada.

Són animals no bilaterals, propers a les esponges, possiblement agrupats amb els ctenòfors i no amb els cnidaris com s’havia suggerit. Són marins, de 2 o 3 mm de diàmetre, i no presenten òrgans ni teixits diferenciats, tampoc sistema nerviós encara que tot indica que els seus antecessors en devien tenir. Cada individu està compost per pocs milers de cèl·lules distribuïdes en tres capes, la més externa de les quals té un cili locomotor. S'alimenten per absorció. Produeixen òvuls i esperma, però no s’han observat òrgans sexuals; en canvi, sí que s’hi ha constatat reproducció asexual. El seu material genètic és el més petit que es coneix entre els animals. No se sap quin és el seu hàbitat natural, ja que només han estat aïllats en aquaris de laboratori. Aquest fílum inclou les espècies Trichoplax adherens i Treptoplax reptans.