Plana d’en Tarrida

Barri de l’antic municipi d’Horta (Barcelonès) que es creà a partir de la fundació de l’església parroquial de Sant Joan (1260), al voltant de la riera d’Horta.

Format per casetes unifamiliars, en part fou enderrocat parcialment a començament de segle.