planell de Valdaj

Elevació al NW de la planura russa, a les oblasti de Leningrad, Novgorod, Tver, Pskov i Smolensk.

Té una extensió de més de 600 km, i altituds màximes de 343 m. Hi neixen els rius Volga, Dvina Septentrional, Lovat’, Msta, Mologa, etc., i hi ha nombrosos llacs. És una zona turística.