planta

f
Tecnologia

Fàbrica, instal·lació industrial.