plantígrad

plantígrado -da (es), plantigrade (en)
m
adj
Mastologia

Dit dels mamífers terrestres que en caminar posen a terra tota la planta del peu, com els úrsids, els prociònids i els mustèlids.