plastidi

plast
m
Biologia
Botànica

En les cèl·lules vegetals, orgànul revestit per una doble membrana unitària i que típicament conté pigments.

Els principals tipus de plastidis són l'amiloplast, el cloroplast, el cromoplast i el leucoplast.