plastilina

f
Química

Massa plàstica, de diversos colors, emprada per a modelar.

Té una composició variable, a base d’argiles plàstiques, i és emprada en treballs escolars i per a petits modelatges.