plataforma continental

f
Hidrografia

La plataforma continental es caracteritza per una gran diversitat biològica

© Fototeca.cat-Corel

Zona marginal dels continents coberta per les aigües marines i que s’estén des de la línia de costa cap a l’interior de la mar fins a una profunditat aproximada de -200 m.

És una zona bastant planera inclinada suaument des de la costa al límit abans esmentat. Es troba limitada cap a la mar per l’anomenat talús continental, escarpament acusat que dóna pas a profunditats molt més grans. Pot presentar de vegades una sèrie de graons, fins arribar a la veritable ruptura de pendent. L’amplària de la plataforma es calcula aproximadament en uns 50 km de mitjana, i és inversament proporcional a l’altitud del relleu litoral. En conseqüència, les regions litorals baixes tenen sovint una àmplia plataforma continental. Segons la hipòtesi més admesa, seria una zona continental —on els agents erosius haurien intervingut normalment— envaïda per una transgressió marina; altres la consideren com la conseqüència de l’abrasió; diverses hipòtesis volen explicar-la per un fet d’acumulació de sediments, o simplement com a conseqüència de l’acció glacial. D’altra banda, hom ha pogut constatar que, en certs indrets, es troba literalment solcada per valls submarines que serien la prolongació d’antigues valls continentals cobertes posteriorment per la transgressió de les aigües. Els sediments predominants hi són els terrígens, grava, sorra, llims, de procedència detrítica, juntament amb altres d’origen orgànic. La temperatura i salinitat són pròpies de les aigües superficials, més o menys influïdes per la proximitat de la costa. La plataforma continental es caracteritza per una gran diversitat biològica (riquesa pesquera) i per una activitat econòmica realment important: ports, tràfic marítim intens, prospeccions petrolíferes, etc.