plataforma digital

f

Nom periodístic amb què és coneguda l’associació de diversos operadors espanyols de televisió digital per satèl·lit (DVB).

Comprèn quatre menes d’empreses: el proveïdor de continguts, l’operador o difusor de serveis de televisió (operador de satèl·lit) i l’operador de serveis d’accés condicional. El primer és qui elabora la programació audiovisual, el segon és qui transporta el senyal digital i el difon des del satèl·lit cap als receptors, i el tercer és qui s’encarrega de gestionar els sistemes de codificació/descodificació, el control d’accés i les tarifes de l’usuari final.