Plateau d’Assy

Assy

Localitat del departament de l’Alta Savoia, França, sorgida a l’entorn d’un important sanatori.

L’església de Notre-Dame-de-Toute-Grâce (1937-50) és, per la seva decoració, una peça cabdal de l’art contemporani. Hom ha considerat l’església de Plateau d’Assy el punt de partença d’una nova concepció estètica de l’art sagrat, promoguda principalment pel pare Couturier i amb la col·laboració d’artistes importants com Rouault, Bonnard, Matisse, Braque, Chagall, Léger, Lurçat, Lipchitz, Germaine Richier, Bazaine i Brianchon.