pleocroisme

m
Mineralogia i petrografia

Canvi de color que hom observa en un mineral examinat a través d’un microscopi polaritzador, quan fa girar la platina.

Aquesta observació ha d’ésser feta amb el polaritzador intercalat, però sense l’analitzador. Aquest fenomen és provocat per la diferència d’absorció entre els dos raigs de llum, l’ordinari i l’extraordinari, que es produeixen en tot medi anisòtrop quan hi incideix un feix de llum.