pleuronectiformes

m
pl
Ictiologia

Palaia, peix de l’ordre dels pleuronectiformes

© Fototeca.cat-Corel

Ordre de peixos osteïctis, que tenen el cos molt aplanat, de forma oval i asimètric, amb una de les cares sense pigments i les aletes dorsal i caudal molt desenvolupades, puix que comprenen gairebé totes dues vores del cos.

La majoria dels òrgans també són asimètrics, ambdós ulls són a la banda pigmentada i molt propers l’un de l’altre, la boca és esbiaixada, la part davantera del crani és deformada i no tenen bufeta natatòria.

Neden mitjançant ondulacions del cos i les aletes, i habiten als fons sorrencs, on descansen sobre la banda despigmentada del cos.

Les larves són simètriques i neden normalment.

Són carnívors i generalment marins.

Comprèn 600 espècies (35 de les quals són pròpies de la Mediterrània), repartides en 20 famílies, les més importants de les quals són la dels pleuronèctids, la dels solèids i la dels bòtids.