pluja d’idees

brainstorming (en)
f

Tècnica desenvolupada dins el màrqueting, consistent en l’acumulació i posterior elaboració i síntesi de les idees suscitades en associació lliure i espontània, entorn d’un nucli temàtic, sorgides d’un equip de persones reunides.

La reunió té una durada relativament curta, i hom evita qualsevol control de tipus crític, tant subjectiu com a nivell exterior. Hom recull els distints suggeriments, en presència d’un especialista en el tema central, sense consignar-ne l’autor. En la pràctica s’ha mostrat com un mètode eficient, sobretot per a la recerca d’eslògans i el millorament de certes tècniques de venda. També ha trobat aplicació en els processos d’elaboració de decisions en altres camps. Aquest terme fou aportat pel publicista Alex Osborn (1939).